அநுர டி

இலங்கை கால்பந்தாட்ட அபிவிருத்திக்கு உதவுவதாக ஃபீஃபா தலைவர் செப் பிளட்டர் மீண்டும் உறுதி

இலங்கை கால்­பந்­தாட்ட அபி­வி­ருத்திப் பணி­க­ளுக்கு தொடர்ந்து உத­வு­வ­தாக சர்­வ­தேச கால்­பந்­தாட்ட சங்­கங்­களின் சம்­மே­ளனத் (ஃபீஃபா) செப் ப்ளட்டர் உறுதி வழங்­கி­யுள்ளார்.

இலங்கை கால்­பந்­தாட்ட சம்­மே­ளனத் தலைவர் அநுர டி சில்வா, முன்னாள் தலைவர் ரஞ்சித் ரொட்­றிகோ ஆகியோர் சூரிச் நக­ரி­லுள்ள சர்­வ­தேச கால்­பந்­தாட்ட சங்­கங்­களின் சம்­மே­ளனத் தலை­மை­ய­கத்தில் வைத்து செப் பிளட்டர் சந்­தித்­த­போது அவர் இந்த உறு­தியை வழங்­கி­யுள்ளார்.

Subscribe to RSS - அநுர டி